Więcej informacji o numerze specjalnym tutaj.
Liczba artykułów możliwych do publikacji ograniczona. Termin zgłoszeń publikacji: upływa w grudniu 2021. Publikacja artykułu nastąpi uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz przejściu pełnego cyklu redakcyjnego. Wysokość opłaty za publikację dostępna w informacjach szczegółowych.

Dodatkowych informacji udziela: prof. dr hab. Beata Filipiak, e mail: beata.filipiak@usz.edu.pl