Komitet organizacyjny KKF 2020-21:

dr hab. prof. US Sławomir Franek – Przewodniczący
dr hab. prof. US Adam Adamczyk – Wiceprzewodniczący
dr Natalia Marska – Dzioba
dr Dominika Kordela
dr Paweł Stępień
dr inż. Ireneusz Miciuła
dr Maciej Pawłowski
mgr Elżbieta Jędruczyk