Komiet Naukowy KKF 2020-21:

prof. dr hab.  Waldemar Tarczyński – Przewodniczący

prof. dr hab. Aurelia Bielawska

prof. dr. hab. Krystyna Brzozowska

prof. dr hab. Beata Z. Filipiak

prof. dr hab. Stanisław Flejterski

prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

prof. dr hab. Teresa Lubińska

dr hab. prof. US Adam Adamczyk

dr hab. prof. US Anna Bera

dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita

dr hab. prof. WSB Marek Dylewski

dr hab. prof. US Sławomir Franek

dr hab. prof. US Agnieszka Majewska

dr hab. prof. US Sebastian Majewski

dr hab. prof. US Przemysław Pluskota

dr hab. prof. US Małgorzata Porada-Rochoń

dr hab. prof. US Beata Świecka

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski

dr hab. prof. US Magdalena Zioło