Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomii i Finansów
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Kontakt:
e-mail: kkf2020@usz.edu.pl
telefon: 91 444 2170 (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

W sprawach dotyczących faktur (faktury pro forma, opóźnienia w wystawianiu itp.) prosimy o kontakt z mgr Elżbietą Jędruczyk (tel.: 91 444 19 52, e-mail: elzbieta.jedruczyk@usz.edu.pl)