Moneta „Wielcy polscy ekonomiści”- Fryderyk Skarbek

 

Konkurs na najlepsze wystąpienie podczas KKF 2021 adresowany do magistrów i osób ze stopniem doktora

 

Wyniki konkursu JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na najlepsze wystąpienie podczas KKF 2021 adresowanego do osób maksymalnie ze stopniem doktora ogłoszone 17.09.2021

 Nagroda główna – voucher na 2000 zł na pobyt w hotelu Seaside Park w Kołobrzegu dla:

dr Agnieszka Huterska, dr Anna Iwona Piotrowska, UMK w Toruniu – Strach i zasady dystansu społecznego jako determinanty zmiany zachowań płatniczych w Polsce w dobie pandemii COVID-19

Wyróżnienia: moneta srebrna z serii „Wielcy polscy ekonomiści”- Fryderyk Skarbek ufundowana przez Narodowy Bank Polski

dr Aleksandra Pieloch-Babiarz, Uniwersytet Łódzki – Wpływ interakcji między największymi akcjonariuszami spółek giełdowych na realizację cateringowego efektu dywidendy na GPW w Warszawie

mgr Tomasz Dziawgo, SGH w Warszawie – Skutki dla światowej gospodarki włączenia RMB do koszyka walut SDR

dr Bartłomiej Lisicki, UE w Katowicach – Utrata wartości aktywów a wycena rynkowa emitentów giełdowych w dobie pandemii Covid-19-przykład GPW

Dodatkowo każde wystąpienie zostało nagrodzone jedną z nowości wydawniczych Wydawnictwa PWN, któremu dziękujemy za wsparcie.

Publikacje PWN trafiły również do rąk uczestników sesji doktoranckich.

 

W ramach KKF 2021 przewidujemy konkurs na najlepsze wystąpienie wśród osób maksymalnie ze stopniem doktora. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. zarejestrowanie udziału w KKF 2021 na stronie http://kkf2020.usz.edu.pl/ wraz z wniesieniem odpowiedniej opłaty konferencyjnej (termin na wniesienie opłaty upływa 31.07.2021),
  2. przesłanie w terminie do 10.07.2021 na adres mailowy kkf2020@usz.edu.pl wypełnionego zgłoszenia udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy tutaj).

Na podstawie przesłanych zgłoszeń Komitet Naukowy KKF 2021 dokona kwalifikacji zgłoszeń do konkursu, kierując się ich oceną merytoryczną oraz zapewnieniem różnorodności tematycznej. Liczba zgłoszeń zaakceptowanych do wzięcia udziału w konkursie nie może przekraczać 12.

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane, zaprezentują się w specjalnych sesjach konkursowych zorganizowanych w ramach Konferencji Katedr Finansów.

Nagrodą główną w konkursie jest voucher pobytowy na kwotę 2000 zł w jednym z hoteli nadmorskich.

Dodatkowo przewidziano wyróżnienia dla 3 uczestników w postaci monet okolicznościowych, których fundatorem jest Narodowy Bank Polski. Więcej o monetach okolicznościowych z serii „Wielcy polscy ekonomiści” tutaj.

Wystąpienia osób, których zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do konkursu, zostaną przewidziane w ramach zwyczajnych sesji tematycznych KKF 2021.

Regulamin konkursu znajdą Państwo tutaj.

Konkurs KNoF

W imieniu Komitetu Nauk o Finansach PAN informujemy, że Konkurs o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów zostaje przesunięty na rok 2021 przy wydłużeniu do 2 lat (2019-2020) okresu, za jaki można będzie zgłaszać osiągnięcia publikacyjne do Konkursu.

Wnioski na Konkurs wraz z trzema egzemplarzami pracy należy składać na ręce Przewodniczącego Jury:

prof. Adam Szyszka, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, w terminie do dnia 31 maja 2021.

W przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub kurierem decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, że wnioski doręczone po 15 czerwca 2021 nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody nastąpi podczas Konferencji Katedr Finansów 2020-2021 w Szczecinie w dniu 15 września 2021 r. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj