Artykuły zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w punktowanych monografiach tematycznych (jako rozdział w monografii) w wydawnictwach I poziomu lub w następujących czasopismach:

 • Folia Oeconomica Stetinensia (jęz. angielski) – 20 pkt,
 • Prace Naukowe UE we Wrocławiu (jęz. polski lub jęz. angielski) – 20 pkt,
 • Wiadomości Statystyczne (jęz. polski lub jęz. angielski) – 20 pkt,
 • Economics and Business Review (jęz. angielski) – 40 pkt.

Lista ta będzie stopniowo uzupełniana.

UWAGA: Przeniesienie Konferencji na 2021 spowodowało, że nadesłane do 22.05.2020 artykuły zostaną opublikowane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, jako rozdział w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (znajdujące się na liście MNiSW).

Ogólne wymogi redakcyjne:

 • Objętość artykułu do 21.000 znaków typograficznych ze spacjami. W razie przekroczenia limitu może zostać pobrana opłata dodatkowa.
 • Cytowania powinny być przygotowane zgodnie z systemem APA.
 • Czcionka : Times New Roman (12 pkt).
 • Marginesy: góra 2,5 cm, prawy 2,5 cm, dół 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 • Wszystkie tabele i rysunki powinny być cytowane w tekście.
 • W artykule powinny być zmieszczone informacje o autorze/autorach:
 • Artykuł powinien zawierać:
  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (czcionka 10 pkt) (samodzielny tekst o objętości ok. 800 znaków typograficznych ze spacjami, który  powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski),
  • od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
  • kody JEL.
 • Wraz z tekstem artykułu należy przesłać edytowalne pliki źródłowe zawierające wykresy i rysunki
 • Jeśli wymagania dotyczące formatowania w ostatecznym miejscu publikacji artykułu będą odmienne, autor zostanie poproszony o poprawienie, tak aby był zgodny z obowiązującym w danej Redakcji szablonem.

Szczegółowe wymogi redakcyjne znajdą Państwo tutaj: Wymogi-redakcyjne-KKF2020

 

Przyporządkowania artykułów do miejsca publikacji dokonają członkowie Komitetu Naukowego KKF 2020.

Teksty artykułów prosimy przesyłać na adres: kkf2020@usz.edu.pl