Artykuły zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w punktowanych monografiach tematycznych (jako rozdział w monografii w języku polskim) w wydawnictwach I poziomu. Terminy i wymogi tutaj.

UWAGA: dodatkowe możliwości publikacyjne

  • Energies (140 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; termin przedłużony do  grudnia 2021; szczegóły tutaj
  • RISKS (70 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; w dwóch numerach specjalnych:

Risks and Contemporary Management (termin: 15.03.2021 po wcześniejszej akceptacji abstraktu; szczegóły tutaj

Stabilność finansowa i ryzyko systemowe w czasach pandemii (termin przedłużony do  30.06.2021; szczegóły tutaj)

  • Economic Research-Ekonomska Istrazivanja (70 pkt)- artykuły w jęz. angielskim; szczegóły tutaj
  • Economics and Business Review  (70 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; szczegóły tutaj
  • Journal of Risk and Financial Management (40 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; termin 1.07.2021; szczegóły tutaj
  • Journal of Banking and Financial Economics (20 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; szczegóły tutaj
  • Optimum. Economic Studies (20 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; termin: 31.03.2021; szczegóły tutaj
  • Folia Oeconomica Stetinensia (20 pkt) – artykuły w jęz. angielskim; termin: 31.03.2021; szczegóły tutaj

Zwracamy uwagę, że terminy na zgłaszanie artykułów do tych czasopism są inne niż termin przesyłania rozdziałów do monografii konferencyjnych.

W przypadku osób zainteresowanych publikacją artykułu naukowego  we wskazanych czasopismach (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) konieczne będzie wniesienie opłaty dodatkowej właściwej dla danego czasopisma, płatnej bezpośrednio na konto danego czasopisma.

Wymogi redakcyjne dla artykułów zgłaszanych do wskazanych czasopism dostępne są na stronach internetowych tych czasopism.