Sesje online 9.09.2020

W związku z przełożeniem KKF na 2021 rok 9 września 2020 roku w godz. 10-16 odbyły się sesje online będące zapowiedzią przyszłorocznych obrad. Harmonogram wystąpień online znajduje się tutaj.

W ramach konferencji w 2021 roku przewidujemy panele tematyczne poświęcone takim zagadnieniom, jak:

Specjalne sesje dla doktorantów:

Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę na prezentację dorobku naukowego młodych naukowców, dlatego też planujemy zorganizowanie odrębnych sesji panelowych (także sesji posterowej – do wyboru przez uczestników) z wystąpieniami doktorantów. Pięć najlepszych badań doktoranckich uzyska możliwość nieodpłatnej publikacji anglojęzycznej w Journal of Banking and Financial Economics (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji; współautorami mogą być wyłącznie uczestnicy szkół doktorskich lub studiów doktoranckich). Szczegółowe informacje tutaj.

Jednocześnie informujemy, że planowane na rok 2020 konferencje „Planowanie wieloletnie – Efektywność zadań publicznych – Benchmarking”,  „Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie” oraz „Opodatkowanie przedsiębiorstw” zostały włączone do programu KKF 2020-21.

 

Szczegóły programu będą aktualizowane na bieżąco