Szczegółowy program Konferencji Katedr Finansów znajduje się tutaj.

Specjalne sesje dla doktorantów:

Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę na prezentację dorobku naukowego młodych naukowców, dlatego też planujemy zorganizowanie odrębnych sesji panelowych (także sesji posterowej – do wyboru przez uczestników) z wystąpieniami doktorantów. Pięć najlepszych badań doktoranckich uzyska możliwość nieodpłatnej publikacji anglojęzycznej w Journal of Banking and Financial Economics (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji; współautorami mogą być wyłącznie uczestnicy szkół doktorskich lub studiów doktoranckich). Szczegółowe informacje tutaj.

Jednocześnie informujemy, że konferencje „Planowanie wieloletnie – Efektywność zadań publicznych – Benchmarking”,  „Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie” oraz „Opodatkowanie przedsiębiorstw” zostały włączone do programu KKF 2020-21.

 

Sesje online w 2020 r.

W związku z przełożeniem KKF na 2021 rok 9 września 2020 roku odbyły się sesje online będące zapowiedzią obrad w 2021 roku. Harmonogram wystąpień online z 2020 roku znajduje się tutaj.

 

Szczegóły programu będą aktualizowane na bieżąco