W związku z COVID-19 podjęliśmy decyzję o przełożeniu Konferencji na wrzesień 2021 roku (dokładny termin zostanie podany najpóźniej do października br.).

Termin zgłaszania artykułów, które będą opublikowane w 2020 w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, minął 22.05.2020 r. W 2021 roku będziemy przyjmować nowe artykuły.

UWAGA: Przyjmowanie zgłoszeń udziału  w sesjach online zostało zakończone. Zainteresowanych wysłuchaniem zgłoszonych prezentacji i udziałem w dyskusji prosimy o kontakt mailowy: kkf2020@usz.edu.pl celem przesłania linku do sesji online. Szczegółowy program wkrótce.

9.09.2020 –  termin wystąpień online w ramach KKF

wrzesień 2021 – termin KKF 2020-2021 w wersji stacjonarnej (Szczecin)

W związku z wprowadzonymi zmianami wysokość opłaty konferencyjnej za 2020 rok jest następująca:

  • za wystąpienie online w terminie 9.09.2020 r. – 100 zł (zostały ostatnie wolne miejsca),
  • za publikację artykułu w 2020 r. – 600 zł (termin zgłoszeń minął),
  • za wystąpienie online wraz z publikacją artykułu w 2020 r. – 700 zł.

UWAGA: W 2020 r. proponujemy  publikację przesłanych do 22.05. artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, jako rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (znajdujące się na liście MNiSW).

Wpłaty powinny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
70 – 453 Szczecin

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

UWAGA: W tytule zapłaty należy podać numer subkonta: „0109” oraz nazwisko i imię uczestnika Konferencji.

Faktury są wystawiane i wysyłane po dokonaniu płatności. Osoby, które do dokonania płatności potrzebują wcześniejszego wystawienia faktury pro forma, prosimy o kontakt mailowy.