Termin KKF15-17.09.2021

Forma online: każda ze zgłoszonych osób ma możliwość wystąpienia online oraz uczestniczenia we wszystkich sesjach konferencji w formie słuchacza z możliwością prowadzenia dyskusji z prelegentami

Odpłatność:
Udział w formie stacjonarnej wraz z wystąpieniem i publikacją w monografiach konferencyjnych (jako rozdział w monografii) – 1390 zł
• Udział w formie stacjonarnej wraz z wystąpieniem (bez publikacji) – 790 zł
• Wystąpienie na konferencji online wraz z publikacją w monografiach konferencyjnych (jako rozdział w monografii) – 990 zł
• Wystąpienie na konferencji online (bez publikacji) – 390 zł
• Opłata preferencyjna dla osób przed doktoratem – 190 zł za wystąpienie na konferencji online (bez publikacji); 790 zł (z publikacją w monografiach konferencyjnych)
W ramach opłaty uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji oraz komplet monografii.

Termin przesyłania referatów do opublikowania w monografiach pokonferencyjnych – do 31.10.2021; monografie zostaną wydane w 2022 roku (mailowo na adres: kkf2020@usz.edu.pl)

Termin zgłoszeń i płatności:

dla udziału w konferencji w formie online31.07.2021 (formularz zgłoszeniowy tutaj)

Wpłaty powinny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
70 – 453 Szczecin

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

UWAGA: W tytule zapłaty należy podać numer subkonta: „0109” oraz nazwisko i imię uczestnika Konferencji.

Faktury są wystawiane i wysyłane po dokonaniu płatności. Osoby, które do dokonania płatności potrzebują wcześniejszego wystawienia faktury pro forma, prosimy o kontakt mailowy.

Terminy przesyłania rozdziałów do monografii konferencyjnych:

10.04.2021 18.04.2021 – termin  zapewniający publikację w 2021 r. minął; dziękujemy Autorom za przesłanie tekstów

31.10.2021 – termin dodatkowy z publikacją w 2022 r.

UWAGA: W przypadku osób, które wybrały udział w konferencji bez publikacji rozdziału w monografii, zainteresowanych publikacją artykułu naukowego (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopismach naukowych proponowanych przez Komitet Naukowy Konferencji konieczne będzie, oprócz opłaty za udział, wniesienie opłaty dodatkowej, płatnej bezpośrednio na konto danego czasopisma. Szczegóły w zakładce „Publikacje”.