Więcej informacji o numerze specjalnym tutaj.

Liczba artykułów możliwych do publikacji ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela: dr Paweł Smaga, e mail: pawel.smaga@sgh.waw.pl