Więcej informacji o czasopiśmie tutaj.

Liczba artykułów możliwych do publikacji ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowych informacji udziela: dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita, e mail: katarzyna.byrka-kita@usz.edu.pl