Proponujemy, aby zakres panelu obejmował głównie następujące problemy:

1. Banki centralne i polityka pieniężna wobec współczesnych wyzwań
2. Banki komercyjne i spółdzielcze w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, demograficznym, społecznym, regulacyjnym i technologicznym
3. Płatności bezgotówkowe, blockchain i kryptowaluty
4. Fintechy – konkurencja czy szansa dla tradycyjnych banków?
5. Regionalne instytucje finansowe jako uzupełnienie działalności banków

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Bankowość”.

S. Flejterski, K. Brzozowska, P. Pluskota