W związku z przełożeniem KKF na 2021 rok w roku 2020 planujemy wyłącznie sesje online.

Specjalne sesje dla doktorantów

Sesje doktorantów to doskonała okazja nie tylko do zaprezentowania wyników swoich prac, ale również integracji młodego środowiska akademickiego. W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału doktorantów prowadzących badania empiryczne.

Pięć najlepszych badań doktoranckich uzyska możliwość nieodpłatnej publikacji anglojęzycznej w Journal of Banking and Financial Economics (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji; współautorami mogą być wyłącznie uczestnicy szkół doktorskich lub studiów doktoranckich). Preferowane są pełne wersje artykułów, ale dopuszczane są również prace w toku.

Doktoranci mogą wysłać jeden artykuł, który zostanie przedstawiony podczas sesji panelowej w formie prezentacji bądź na sesji posterowej (do wyboru). Prezentacje nie powinny być dłuższe niż 15 minut, natomiast postery powinny zostać przygotowane według poniższych wymagań:

  • format plakatu: A0 bądź A1,
  • orientacja pionowa,
  • druk czarno-biały lub kolorowy,
  • język polski lub angielski.

 

Wymagane elementy układu posteru naukowego

  1. Tytuł artykułu.
  2. Imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje.
  3. Wprowadzenie, które powinno zawierać cel, hipotezy badawcze, skrócony opis zastosowanej metodologii badań.
  4. Wybrane wyniki badań.
  5. Podsumowanie i/lub wnioski.
  6. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (dla plakatów w języku polskim) lub w języku polskim (dla plakatów w języku angielskim).

 

Dla doktorantów, którzy zdecydowali się wziąć udział w sesjach panelowych bądź posterowych  przewidziane są atrakcje towarzyszące (szczegółowe informacje wkrótce).

 

Katarzyna Byrka-Kita, Dorota Skała