Specjalne sesje dla doktorantów

Sesje doktorantów to doskonała okazja nie tylko do zaprezentowania wyników swoich prac, ale również integracji młodego środowiska akademickiego. W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału doktorantów prowadzących badania empiryczne.

Pięć najlepszych badań doktoranckich uzyska możliwość nieodpłatnej publikacji anglojęzycznej w Journal of Banking and Financial Economics (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji; współautorami mogą być wyłącznie uczestnicy szkół doktorskich lub studiów doktoranckich). Preferowane są pełne wersje artykułów, ale dopuszczane są również prace w toku.

 

Katarzyna Byrka-Kita, Dorota Skała