Finanse globalne, w tym procesy i zjawiska dokonujące się w ich ramach są obecne na różnych płaszczyznach życia gospodarczego i społecznego.  Konsekwencje ostatniego kryzysu finansowego, jednego z aktorów obszaru finansów globalnych, tylko uwypukliły potrzebę poszukiwania źródeł i mechanizmów go kształtujących. Niewątpliwie najbardziej nurtujące pytanie, jak działa globalny system finansowy pozostaje ciągle bez odpowiedzi.

Zakres merytoryczny panelu „Finanse globalne” obejmuje tematykę:

– globalny system finansowy,

– globalna ekonomia – globalne finanse,

– globalizacja i finanse,

– finansjalizacja,

– internacjonalizacja finansowa,

– cykle biznesowe  i finansowe,

– kryzys i zaburzenia finansowe,

– globalny system regulacji finansowych,

– globalny wymiar decyzji finansowych przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Finanse globalne”.

M. Porada – Rochoń