Finanse osobiste stanowią jeden z obszarów finansów. Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest ciągły rozwój oraz dostosowywanie umiejętności do dynamicznie zmieniającego się rynku finansowego, dlatego też nieodzownym elementem finansów osobistych jest edukacja finansowa.

Celem panelu  jest dyskusja nad szeroko pojętą problematyką finansów osobistych i znaczenia edukacji finansowej na różnych poziomach, jak również odnoszącej się zarówno do edukacji formalnej, pozaformalnej, jak i nieformalnej. Zapraszam do aktywnego udziału w panelu.

Merytoryczny zakres panelu (wybrane zagadnienia):

 • operacjonalizacja pojęciowa i klasyfikacja finansów osobistych
 • zarządzanie finansami osobistymi
 • gospodarstwa domowe na rynku nieruchomości
 • doradztwo finansowe w sektorze gospodarstw domowych
 • kredytowanie gospodarstw domowych
 • niewypłacalność gospodarstw domowych i upadłość konsumencka
 • oszczędności i inwestycje gospodarstw domowych
 • przemoc finansowa
 • zabezpieczenie finansowe na przyszłość
 • świadczenie finansowe 500+
 • zasobność finansowa gospodarstw domowych
 • płaca minimalna w odniesieniu do finansów osobistych
 • edukacja finansowa, kształcenie i socjalizacja finansowa
 • financial literacy, financial capability, wiedza, umiejętności i świadomość finansowa
 • zachowania finansowe na rynku finansowym
 • finanse osobiste a transfery międzypokoleniowe
 • płatności (mobilne, karty płatnicze, inne) realizowane przez gospodarstwa domowe
 • inne z zakresu finansów osobistych i edukacji finansowej

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Finanse osobiste i edukacja finansowa”.

Beata Świecka