Procesy związane z finansami przedsiębiorstw podlegają współcześnie profesjonalizacji i instytucjonalizacji z punktu widzenia właścicieli i ich reprezentantów. Spektrum problemów, przed którymi stoi praktyka jest bardzo szerokie. Jednocześnie teorie opisujące modele zachowań podmiotów w praktyce podlegają ciągłej weryfikacji i rozwojowi.

Stąd też zapraszamy naukowców ze wszystkich ośrodków w Polsce do podjęcia dyskusji na aktualne tematy w zakresie. W szczególności spodziewamy się podjęcia następujących tematów:

  • efektywność operacyjna,
  • efektywność inwestycji,
  • finansowanie działalności przedsiębiorstwa,
  • finansowanie innowacji,
  • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
  • polityka dywidendowa,
  • wycena przedsiębiorstw,
  • powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw
  • fuzje i przejęcia,
  • finanse małych i średnich przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Finanse przedsiębiorstw”.

A. Bielawska, T. Wiśniewski