Zakres merytoryczny panelu „Podatki” obejmuje taką problematykę, jak:

  • ekonomiczne skutki opodatkowania,
  • reakcje podatników na opodatkowanie,
  • zasady  i funkcje racjonalnego systemu podatkowego,
  • podatki a ekologia,
  • zalety i wady stosowania preferencji podatkowych,
  • jakość prawa podatkowego a proces jego tworzenia i stosowania,
  • międzynarodowe tendencje w opodatkowaniu,
  • współpraca doradców podatkowych z organami podatkowymi,
  • tendencje w zakresie opodatkowania lokalnego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Podatki”.

J. Iwin-Garzyńska

A. Adamczyk