W ramach KKF 2020 zamierzamy kontynuować wieloletnie już tradycje związane z Konferencją „Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie”. Podobnie jak ona zmierzamy stworzyć możliwość do wymiany doświadczeń, prezentacji rozwiązań nowatorskich oraz podzielenia się wizją, czym rynek kapitałowy w Polsce jest i dokąd zmierza. A wszystko to na tle porównań Polski z krajami, w których rynki kapitałowe posiadają dużą tradycję.

W ramach panelu proponujemy następujące główne bloki tematyczne:

 • Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza portfelowa
 • Wycena papierów wartościowych
 • Inżynieria finansowa
 • Strategie inwestowania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym
 • Teoria chaosu
 • Sztuczne sieci neuronowe na giełdzie papierów wartościowych
 • Cykle giełdowe
 • Zarządzanie finansami
 • Finanse behawioralne
 • Alternatywne formy inwestowania
 • Ubezpieczenia
 • Instrumenty zwrotne

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Rynki kapitałowe”.

M. Tarczyńska-Łuniewska, S. Majewski