Zakres merytoryczny paneli dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń gospodarczych obejmuje następujący zakres tematyczny:

  • System ubezpieczeń społecznych – aktualne wyzwania
  • Ubezpieczenie i inne instrumenty zarządzania ryzykiem społecznym
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Innowacje na rynku ubezpieczeń
  • Współczesne wyzwania stojące przed podmiotami rynku ubezpieczeń

W ramach paneli ubezpieczeniowych planuje się udział przedstawicieli instytucji nadzoru rynku ubezpieczeń oraz czołowych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność na rynku polskim.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelach ubezpieczeniowych.

A. Bera, A. Majewska