Terminy zgłaszania rozdziałów do monografii:

I termin – do 10.04.2021 18.04.2021  – publikacja w 2021 r. Dziękujemy Autorom za przesłanie tekstów. Tych, którzy nie zdążyli zachęcamy do składania publikacji w monografiach pokonferencyjnych.

II termin – do 31.10.2021 – publikacja w 2022 r.

 

Wymogi redakcyjne dla zgłaszanego rozdziału w monografii konferencyjnej:

 • Język polski
 • Objętość artykułu do 25.000 znaków typograficznych ze spacjami. W razie przekroczenia limitu może zostać pobrana opłata dodatkowa.
 • Cytowania powinny być przygotowane zgodnie z systemem APA.
 • Czcionka : Times New Roman (12 pkt).
 • Marginesy: góra 2,5 cm, prawy 2,5 cm, dół 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 • Wszystkie tabele i rysunki powinny być cytowane w tekście.
 • W artykule powinny być zmieszczone informacje o autorze/autorach:
 • Artykuł powinien zawierać:
  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (czcionka 10 pkt) (samodzielny tekst o objętości ok. 800 znaków typograficznych ze spacjami, który  powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski),
  • od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
  • kody JEL.
 • Wraz z tekstem artykułu należy przesłać edytowalne pliki źródłowe zawierające wykresy i rysunki

Szczegółowe wymogi redakcyjne znajdą Państwo tutaj: Wymogi-redakcyjne-KKF2021

Teksty artykułów prosimy przesyłać na adres: kkf2020@usz.edu.pl

 

Szczegółowych informacji udziela: dr hab. prof. US Sławomir Franek, e mail: slawomir.franek@usz.edu.pl